Rüzgar Enerji Santrali Kurmak İşletmek

13.03.2018
1.521
Rüzgar Enerji Santrali Kurmak İşletmek

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerji santralleri (RES) kurmak veya işletmek için yapılması gerekenler nelerdir, kimler kurabilir. işletebilir? Rüzgar Enerji Santrali kurmanın maliyeti nedir,  gerekli malzemeler uygulamalar montaj ve teknik bilgiler nereden edinilir? Kinetik  enerjiye sahip olan rüzgar, enerji santralleri sayesinde gücünü türbinler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu işlem yapılırken türbinler aracılığı ile hızlı bir şekilde dönüşüm sağlanır. Bu sayede temiz, doğa dostu elektrik enerjisi elde edilir.

RES

RES Kurmak

Dünya  genelinde olduğu gibi Türkiye’de de Rüzgar Enerji Santrali kurmak işletmek isteyen girişimcilerin sayısı giderek artmaktadır.  Bu  konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar teknik destek veren firmalar ya da anahtar teslim yüklenici görevi üstlenen kurumlar tarafından destek almaktadır. Sizlere  basit bir şekilde Rüzgar Enerji Santrali ile elektrik üreterek para kazanmanın aşamalarını, maliyetini ve sürecini anlatmak istiyoruz.

Yapılan  araştırmalarda karbondioksit emisyonu hacminin yaklaşık üçte biri elektrik üretimi sırasında ortaya çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ile bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Hem doğa dostu hem de ucuz maliyeti sebebiyle güneş ve rüzgar enerji santralleri girişimcilerin odak noktası haline geldi. Rüzgar türbinleri sayesinde elde edilen teorik güç insanoğluna yeni bir enerji kaynağını bulma insanoğluna yeni bir enerji kaynağını bulma fırsatı verdi. Geçmiş dönemlerde Türkiye’de elektrik enerjisi problemi yaşanıyordu ancak farklı enerji kaynaklarının hayata geçirilmesiyle elektrik problemi neredeyse bitme noktasına geldi.

Rüzgar Enerji Santrali kurmanın avantajları nelerdir

 • En önemlisi yenilenemeyen fosil yakıtlardan kurtulmak
 • Altın olarak kabul edilen enerjinin farkına varmak
 • Enerjinin farkına varmak
 • Karlı bir yatırım yaparak ülke ekonomisine destek olmak
 • Yüksek kâr marjından istifade etmek
 • Devlet desteği ve uluslararası firmaların sağladığı avantajları kullanarak önemli bir sektörde yer edinmek

Rüzgar Enerji Santrali RES kurmak için ilk önce ne yapılmalıdır

Öncelikle RES lisansı alınması gerekmektedir. Lisansı almak için hangi süreçten geçilmelidir. Elbette Rüzgar Enerji Santrali kurmak işletmek için devlet tarafından hazırlanan yönetmeliklerin en iyi şekilde incelenmesi şarttır. Bunu  teknik destek veren firmalar aracılığı ile yapmanız zaruridir.

SİZİN İÇİN ÖNERİLENE GÖZAT!  48 Saatlik Eğitimle Çok Para Kazandıran Meslek: Uzlaştırmacı

Rüzgar türbinlerinin yerleştirileceği bölgenin seçimi yapılmalıdır. Bu bölgenin analiz detayları en iyi şekilde incelenmelidir. Daha  sonra EPDK başvurusu yapılmalıdır.

Rüzgar Enerji Santrali kurmak işletmek için etüt çalışmaları nasıl yapılır

Yatırım yapmak isteyen girişimciler öncelikle yatırım fizibilitesi belirlemesi işin temelini oluşturmaktadır. Bunun için rüzgar kaynak değerlendirme ve sağlıklı tertipler büyük önem arz etmektedir.

Saha seçimi yapılırken rüzgar potansiyeli iyice hesap edilmelidir.

Türkiye rüzgar enerjisi potansiyel atlasını okumasını bilen saha seçimi konusunda teknik destek almalısınız. Yatırım yapmak isteyen kişiler bir bölgenin rüzgar enerjisi için uygun olup olmadığını, rüzgarın hızı, güç yoğunluğu, ve diğer önemli faktörlerden hesap eder.

RES (rüzgar enerji santrali) kurmak için haliyle öncelik rüzgar hızının yoğun olduğu bölgeler tercih edilmesi gerekir. Bu konu bir mühendislik olduğu için kurumsal destek sağlayan firmalarla işbirliği yapmak gerekmektedir. Gerekli ölçümleri ve fizibilite çalışmalarının firma yapar size santral kurum sahası ve rüzgar hızı ölçümü, sıcaklık ölçümü, basınç ölçümü, bağıl nem ölçümleri gibi teknik bilgiler konusunda da yardımcı olacaktır.

Türkiye Rüzgar Enerjisi açısından önemli avantaj sağlayan ülkeler arasındadır. Rüzgar enerjisinden para kazanmak için rüzgar türbinlerinin göbek yüksekliğinin 30 metreden fazla yükseklikten olması önemli bir etkendir. Bu bakımdan İç Anadolu bölgemizin ďoğu bölümleri ve Marmara Bölgesi’nin batı kısımları rüzgar enerjisi açısından yeterli rüzgar hızına sahiptir.

RÜZGAR HARİTASI

RES haritası

50 metrelik göbek yüksekliği için uygun olan yerler Balıkesir ve Çanakkale illerimizin uygun yükseklikteki bölümleri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye rüzgar enerjisi yatırım yapmak isteyenlere elverişli mükemmel bir coğrafi özellik sunmaktadır.

100 metre göbek yüksekliği ne kadar rüzgar hızı elde edilebilecek bölgeler bilen mevcuttur. Rüzgar enerji Santrali kurmak işletmek için seçilecek bölge günlük aylık mevsimlik ve yıllık yükseklikler bazında hesap edilmelidir.  Ortalamalar buna göre alınmalıdır.

SİZİN İÇİN ÖNERİLENE GÖZAT!  Giderlerinizi Azaltmanın 10 Etkili Yolu

Santral kurulacak arazinin yapısı bir başka önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü topografik olarak rüzgar hızını etkileyen parametreler arasında arazi yapısının pürüzlülük değerleri verimi önemli ölçüde etkileyecektir. Yani  arazideki rüzgarı engelleyen unsurların ortadan kaldırılması gerekebilir.

Pürüzsüz yüzeylerde rüzgar enerji santrali kurmak işletmek için önemli verimlilik anlamına gelir.

Rüzgar türbini kurulacak arazi nasıl olmalıdır

Trafo merkezlerinin çok uzaklıkta olmaması gerekmektedir. Enerji nakil hatlarına veya trafolara uzaklık önemli maliyet hesabı gerektirir. Yakın bir yerde kurulan bir RES maliyeti düşürecektir. Enerji nakil hatlarının maliyetini belirlemek açısından santralin yerleşim biçimi tipi, uzunluğu, voltaj gücü önemli etkenlerdir.

Enerji nakil aktarımının maliyeti kilometre başına ortalama 70-80 bin dolar olabilir. Trafo maliyeti de yaklaşık bir buçuk milyon doları geçebilir.

RES arazi mülkiyetin maliyeti santrali kurmayı düşündüğünüz arazi özel mülkiyet ise her türlü belgenin sizin üzerinize taahhüt edilmiş olması gerekir.

Kamu arazisi üzerinde santral kuracaksınız yetki tamamen sizin üzerinize taahhüt edilmiş olmalıdır.

RES fizibilite raporu

Rüzgar enerji santrali kurup işletmek için ayrıntılı fizibilite çalışmaları yapılması temel teşkil etmektedir. Bunun için farklı yazılım programları gerekmektedir. Bu programlar sayesinde girdiğiniz veriler neticesinde sağlıklı bir proje hazırlanır. Fizibilite  raporu hazırlama aşamasında bütün değişkenlerin hesap edilmesi gerekir. Rüzgar Enerji Santrali kurma aşamasında en büyük maliyet türbin olduğu unutulmamalıdır. Yatırım amaçlı bir santral kurma düşüncesi olanların her türlü amortisman sürecini ve maliyeti hesap etmesi zorunludur. Özellikle  rüzgar türbinlerinin göbek yüksekliğinin iyi hesap edilmesi önemlidir.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerji Üretim Tesisi

RES lisans başvuru aşamaları

Her türlü çalışma tamamlandıktan sonra yatırım için uygun olduğuna karar verdiğiniz proje için EPDK’ya ön lisans başvurusu yapılmalıdır. Lisans başvurusunda inşaat öncesi ve inşaat aşamasında yapılması gerekenler şunlardır;

SİZİN İÇİN ÖNERİLENE GÖZAT!  Çağrı Merkezinde Çalışmak

İnşaat öncesinde yapılması gerekenler

 • Kamulaştırma
 • İrtifak hakkı
 • Tesis alanını satın alma ya da kiralama işlemleri
 • Sistem kullanım anlaşması
 • Ruhsat
 • Bildirim
 • Onay
 • RES kullanım hakkının belgelenmesi
 • İmar planı’nın onaylanması
 • Sistem ve bağlantı anlaşmaları için başvuru
 • Askeri yasak bölgelere ilişkin izin alınması
 • Teknik etkileşim
 • Yapı ruhsat belgesi
 • Kaynak kullanımı
 • Katkı payı anlaşması yapılması

RES inşaat döneminde sunulması gereken belgeler

 • Firmanın limited ya da anonim şirket olduğunu gösterir belge
 • Firma sahip olduğu payların tamamının nama yazılı olduğunu gösterir belge
 • EPDK tarafından belirlenen teminat mektubu sunulması
 • Şirket ana sözleşmesinin mevzuata uygunluğunun kontrol
 • Ön lisans alma bedelinin ödenmesi
 • Şirketin asgari sermayesinin üretim tesisi için EPDK tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının %5 bulması gerekmektedir.

Rüzgar Enerji Santrali üretim lisans başvurusu için gerekli belgeler

 • İnşaat sürecinde istenen belgeler ve ilave olarak
 • Temin programı sunulması
 • Şirketin ana sözleşmesinin mevzuatı uygunluğunun kontrolü
 • Şirketin asgari sermayesinin toplam yatırım tutarının yüzde yirmi olması
 • Önlisansa bağlı bütün yükümlülükleri yerine getirilmiş olması halinde doğrudan lisans için başvuru yapılabilir.

Sizlere anlatmaya çalıştığımız Rüzgar Enerji Santrali kurmak işletmek için yapılması gereken işlemler ve süreçler bilgilendirme mahiyetindedir. Yazımızın aralarında sık sık belirttiğimiz üzere profesyonel destek hizmeti veren kurumsal firmalar ile işbirliği yapmak gerektiğini söylemeye lüzum yok.

Söyleme lüzumunda olduğumuz konu ise şudur: Dünyada mevcut enerji kaynaklarının durumu bellidir. Yenilenemeyen fosil yakıtlar er ya da geç bitecek. Dünya enerji rezervlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yenilenebilir enerjilerden rüzgar ve Güneş enerjisi insanların enerji sorununa çözüm olacak kaynaklar arasında başı çekmektedir. Rüzgar Enerji Santrali kurmak ve işletmek gerçekten her babayiğidin yapabileceği bir yatırım değildir. Büyük çaplı firmaların bu işle başa çıkabileceğini yazının tamamını okuyanlar anlamıştır.

Bir önceki yazımız olan 2021'de En İyi İş Fikirleri başlıklı makalemizde 2021 yılı karlı iş fikirleri, cep telefonu tamiri kursu ve Çok kazandıran işler hakkında bilgiler verilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.